techniekonderwijs

Technische opleidingen

Technische opleidingen De meeste mbo-opleidingen zoals bouw, techniek, zorg, sociale beroepen, economische beroepen worden gegeven op Regionale Opleidingencentra (roc). Deze opleidingen vallen onder het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Elektrotechniek

Elektrotechniek Elektrotechniek (Engels: electrical engineering) is een technische discipline die zich bezighoudt met de studie en de toepassing van elektriciteit en elektromagnetische velden. Mensen die opgeleid zijn in de elektrotechniek heten elektrotechnici.

Vakopleidingen maritiem

Vakopleidingen maritiem Vakopleidingen maritiem

Vakopleidingen maritiem

Listr

 

Thuisstudies techniek

Gesponsorde koppelingen

Techniek Onderwijs

Techniek Onderwijs Video afspelen Een slimme keuze!

Projecten

Forum Techniek Onderwijs

Techniek voortgezet onderwijs

Scheikunde of chemie is een natuurwetenschap die zich richt op de studie van samenstelling en bouw van stoffen

Scheikunde of chemie is een natuurwetenschap die zich richt op de studie van samenstelling en bouw van stoffen de chemische veranderingen die plaatsvinden onder bepaalde omstandigheden, en de wetmatigheden die daaruit te destilleren zijn. Scheikunde is sterk verwant met de biologie en de natuurkunde.'

Internationale Techniek conferentie 2016 Philips stadion 'Zo overleeft techniekonderwijs"Internationale Techniek conferentie 2016 Philips stadion 'Zo overleeft techniekonderwijs"

Internationale Techniek conferentie 2016 Philips stadion 'Zo overleeft techniekonderwijs"Internationale Techniek conferentie 2016 Philips stadion 'Zo overleeft techniekonderwijs" Video afspelen ‘TED-schrijvers’ gaven op de conferentie inspirerende presentaties en lezingen over toekomstbestendig Techniek onderwijs. Tijdens het plenaire deel was het onderwerp de kennis- en innovatie agenda van de 2e Kamerverkiezingen 2017 en werd het boek "Zo over

Wiskunde onderwijs Wiskunde (minder gebruikelijk: mathematiek, mathematica of mathesis) is een formele wetenschap

Wiskunde onderwijs Wiskunde (minder gebruikelijk: mathematiek, mathematica of mathesis) is een formele wetenschap Wiskunde is een formele wetenschap die onder andere getallen, patronen en structuren bestudeert. De wiskunde komt voort uit het rekenen en de meetkunde, maar omvat veel meer dan dat.

Autotechniek

Autotechniek Video afspelen VAB Autotechniek - Motor: bouw en werking

Autotechniek is alles wat met het ontwerpen, fabriceren, onderhouden en herstellen van een auto te maken heeft.Als vak of studierichting komt autotechniek voor in het hoger onderwijs onder meer:

Autotechniek is alles wat met het ontwerpen, fabriceren, onderhouden en herstellen van een auto te maken heeft.Als vak of studierichting komt autotechniek voor in het hoger onderwijs onder meer: Wanneer iemand autotechniek in de mbo richting heeft gestudeerd, is hij gekwalificeerd voor het beroep van 1ste automonteur.Maar ook werkplaatsreceptionist, werkplaatschef zijn mogelijkheden

Over de techniekonderwijs pagina

Het begrip techniek wordt in verschillende betekenissen gebruikt: Het geheel van materiële zaken als voorwerpen, meubels, apparaten, dat niet tot de natuur behoort maar eens door de mens is uitgevonden, verwant met uitvinding. Het op systematische manier toepassen van nieuwe natuurwetenschappelijke of andere georganiseerde kennis ten behoeve van praktische doeleinden, verwant met technologie. Een bepaalde aangeleerde vaardigheid in het werk, sport of spel of in het huishouden om een bepaalde activiteit te verrichten, verwant met gestructureerd handelen. Techniek heeft te maken met het ontwerpen en bouwen van computers, mobiele telefoons, wolkenkrabbers, en andere bouwwerken, verwant met bouwkunst. Een vak in het onderwijs over het maatschappelijk functioneren van techniek, over technische ontwikkelingen, over de pijlers van techniek als materie, energie en informatie, over in de relatie tussen techniek en natuurwetenschappen, over de technieken om techniek voort te brengen, en of het zelf praktisch bezig te zijn op dit gebied. Een tak van wetenschap naast de geesteswetenschap, de natuurwetenschap, en de sociale wetenschap, verwant met technische wetenschap

Laatste update:
29 april 2017

Over de beheerder

Tips? Of wilt u een link plaatsen? Neem contact met ons op. Ook bieden wij interessante mogelijkheden tot adverteren. informeer voor de mogelijkheden.

Contact met de beheerder

VCA cursus met examen

Cursussen technische talen

Nieuws Techniek

Voorpagina Nieuws